Recommend โพสต์แนะนำ ดูทั้งหมด

ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน มีบ้านได้หรือไม่? [พร้อมบอกขั้นตอนการกู้]
เมื่อต้องการซื้อบ้านและขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะขอก็คือ “เอกสารทางการเงิน” เพื่อยืนยันรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งเอกสารที่ใช้ยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด คือ สลิปเงินเดือน ที่ช่วยยืนยันกับธนาคารว่า ผู้ยื่นกู้จะมีรายได้จำนวนที่แน่นอนและเพียงพอต่อการชำระคืน แต่ไม่ใช่คนที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพจะมีสลิปเงินเดือน...

Bank on Bank
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้และด้านคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม แน่นอนว่า… เมื่อโอกาสในชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกัน นั่นย่อมทำให้ระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทย…มีไม่เท่ากันตามไปด้วย แต่ปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายลงได้บ้าง หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในเชิงนโยบายจะลงมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ดังเช่นที่ได...

ดอกเบี้ยคอนโดมีอะไรต้องรู้บ้าง? พร้อมวิธีการลดดอกเบี้ยเบื้องต้น
ในการขอสินเชื่อซื้อคอนโด นอกจากเงินต้นที่เราต้องจ่ายคืนให้กับธนาคารในแต่ละเดือนแล้ว ยังมีการคิดอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่นำมาคำนวณในค่างวดด้วย ทำให้เราต้องหาวิธีลดดอกเบี้ยเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด สำหรับใครที่กำลัง มีแผนจะกู้ซื้อคอนโด กับธนาคาร บทความนี้มีจะพาคุณมาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยเงินคอนโดทุกรูปแบบ พร้อมทั้งวิธีการเลือกลดดอกเบี...
Popular โพสต์ยอดนิมยม ดูทั้งหมด

ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน มีบ้านได้หรือไม่? [พร้อมบอกขั้นตอนการกู้]
เมื่อต้องการซื้อบ้านและขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะขอก็คือ “เอกสารทางการเงิน” เพื่อยืนยันรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งเอกสารที่ใช้ยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด คือ สลิปเงินเดือน ที่ช่วยยืนยันกับธนาคารว่า ผู้ยื่นกู้จะมีรายได้จำนวนที่แน่นอนและเพียงพอต่อการชำระคืน แต่ไม่ใช่คนที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพจะมีสลิปเงินเดือน...

อยากมีคอนโด ต้องมีเงินเท่าไหร่ แจกแจงครบใน 5 นาที
ต้องมีเงินเท่าไหร่ จึงจะสามารถซื้อคอนโดได้? เป็นคำถามที่คนอยากซื้อคอนโดมือใหม่น่าจะกำลังสงสัย เพราะการเตรียมเงินก้อนใหญ่สำหรับซื้อคอนโด เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย  แต่จริงๆ แล้วการเตรียมเงินเพื่อซื้อคอนโด ก็เป็นเพียงเงินก้อนส่วนหนึ่งสำหรับใช้จ่ายในช่วงดำเนินการในช่วงแรกเท่านั้น สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเตรียมเงินก้อนเพื่อซื้อคอนโด เรามาดูกันว...
Latest โพสต์ล่าสุด ดูทั้งหมด

ไม่ใช่พนักงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน มีบ้านได้หรือไม่? [พร้อมบอกขั้นตอนการกู้]
เมื่อต้องการซื้อบ้านและขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะขอก็คือ “เอกสารทางการเงิน” เพื่อยืนยันรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งเอกสารที่ใช้ยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด คือ สลิปเงินเดือน ที่ช่วยยืนยันกับธนาคารว่า ผู้ยื่นกู้จะมีรายได้จำนวนที่แน่นอนและเพียงพอต่อการชำระคืน แต่ไม่ใช่คนที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพจะมีสลิปเงินเดือน...

อยากมีคอนโด ต้องมีเงินเท่าไหร่ แจกแจงครบใน 5 นาที
ต้องมีเงินเท่าไหร่ จึงจะสามารถซื้อคอนโดได้? เป็นคำถามที่คนอยากซื้อคอนโดมือใหม่น่าจะกำลังสงสัย เพราะการเตรียมเงินก้อนใหญ่สำหรับซื้อคอนโด เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย  แต่จริงๆ แล้วการเตรียมเงินเพื่อซื้อคอนโด ก็เป็นเพียงเงินก้อนส่วนหนึ่งสำหรับใช้จ่ายในช่วงดำเนินการในช่วงแรกเท่านั้น สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเตรียมเงินก้อนเพื่อซื้อคอนโด เรามาดูกันว...

ดอกเบี้ยคอนโดมีอะไรต้องรู้บ้าง? พร้อมวิธีการลดดอกเบี้ยเบื้องต้น
ในการขอสินเชื่อซื้อคอนโด นอกจากเงินต้นที่เราต้องจ่ายคืนให้กับธนาคารในแต่ละเดือนแล้ว ยังมีการคิดอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่นำมาคำนวณในค่างวดด้วย ทำให้เราต้องหาวิธีลดดอกเบี้ยเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด สำหรับใครที่กำลัง มีแผนจะกู้ซื้อคอนโด กับธนาคาร บทความนี้มีจะพาคุณมาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยเงินคอนโดทุกรูปแบบ พร้อมทั้งวิธีการเลือกลดดอกเบี...